22 november 2005

Fnardregan!

Den limfiga fnardregan hunkade erikigt i rattsåmyrtet. Det rofte i polparna och fnardregan snyrtade oroppligt på hurporna. Hon trag en lorpig avsulp över jompen och fassade skyllande i hept resto till den kasiga dulken. Det burkade i ett respigt tek i myrtet!